دوره ترس از سخنرانی

فیلتر بر اساس دسته بندی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-78%

دوره آموزشی فن بیان و سخنرانی

4 درس
متوسط

* حرف زدن در یک جمع برای شما سخت است؟😥 …

رایگان

دوره صوتی ترس از سخنرانی

5 درس
30 دقیقه
متوسط

ترس پدیده ای کاملاً طبیعی در زندگی ماست. چرا که …

آنچه یاد خواهید گرفت
با ترس از سخنرانی خداحافظی کنید و وارد دنیای سخنرانی شوید