دوره سخنرانی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
-78%

دوره آموزشی فن بیان و سخنرانی

4 درس
متوسط

* حرف زدن در یک جمع برای شما سخت است؟😥 …

-93%

دوره حضوری فن بیان (بزرگسال)

همه سطح‌ها

* حرف زدن در یک جمع برای شما سخت است؟😥 …

رایگان

دوره صوتی ترس از سخنرانی

5 درس
30 دقیقه
متوسط

ترس پدیده ای کاملاً طبیعی در زندگی ماست. چرا که …

آنچه یاد خواهید گرفت
با ترس از سخنرانی خداحافظی کنید و وارد دنیای سخنرانی شوید